Ons Werk....

Hoe ontstaat een goed advies?

 

Om te komen tot een goed beeld van uw financiŽle huishouding  zal een inventarisatie moeten plaatsvinden. Dit geeft zowel de adviseur als u een goed beeld van hoe u er voor staat. Tevens komt vanzelf hetgeen van belang kan zijn aan de orde.

Al naar gelang deze inventarisatie vordert zal de adviseur er toe komen u te wijzen op die zaken die nu en later van invloed (kunnen) zijn op uw inkomen, besteding, risicoís en mogelijkheden.

 

Aan weerszijden van het bureau (ůf de keukentafel) ontstaat dan een goed beeld van de bestaande situatie evenals van de mogelijkheden. 

 

Allereerst wordt bepaald in hoeverre de bestaande situatie aansluit bij de doelstellingen op korte en langere termijn. Een adviseur van A. G. R. Groep verplicht zich dit inzichtelijk te maken. Indien hij U kan feliciteren met een optimale situatie dan doet hij dat. U behoort dan tot de 6% van Nederland die niet teveel en niet te weinig heeft en u heeft geen wensen buiten hetgeen waarin u reeds hebt voorzien.

Wanneer u tot die andere 94% behoort dan wordt naar optimalisatie gestreefd middels een advies dat u vrij bent te volgen of naast u neer te leggen. In beide gevallen komt wederom de relatie tussen het advies en de doelstellingen aan de orde.

 

In alle fasen van het traject wordt openheid betracht:  gecertificeerd, gegarandeerd.

 

 

Daarnaast:

 

Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen
Beleggingen en investeringen
Vastgoedbemiddeling
Persoonlijke FinanciŽle Planning
Begeleiding van een traject

Informatievoorziening

 

Doet niet iedereen aan FinanciŽle Planning?

Jawel... Is iedereen ook in staat daarbij alle mogelijkheden te doorzien en te benutten?

De opleiding tot Erkend Financieel Planner in combinatie met Assurantie-diploma's duurt jŠrenÖ.

A.G.R. Groep is in staat nagenoeg alle maatschappijen te vertegenwoordigen, echter, pas nŠdat een degelijke inventarisatie van de financiŽle huishouding in combinatie met uw doelstellingen heeft plaatsgevonden kan daaraan vorm en inhoud gegeven worden. Allťťn zo kan gekomen worden tot een situatie die geŽnt is op datgene waar uw doelstelling om vraagt, in de meest effectieve vorm.

 

Neem met minder gťťn genoegen!